Pozvánka na vzpomínkové setkání 6.července

K přítomným promluví starosta města Michael Forman, bratři faráři Petr Koutský z Horažďovic, Lukáš Bujna ze Sokolova, Martin Chadima z Přelouče, Tomáš Procházka z Klatov a nový horažďovický jáhen Samuel Vašin.

V Husově sboru budou následovat přednášky o Jeronýmu Pražském a M. Janu Husovi. Přednášet budou emeritní děkan Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek a ThDr. Martin Chadima. Po celé odpoledne bude na zahradě probíhat zábavný program pro děti a mládež. Pro všechny bude zajištěno bohaté občerstvení. Celé setkání doprovodí zpěvem Pěvecký spolek Prácheň.

ve spolupráci: CČSH, ŘKC, MĚSTO HORAŽĎOVICE, MĚSTSKÉ MUZEUM HORAŽĎOVICE, PS PRÁCHEŇ

Za CČSH srdečně zve jáhen Samuel Vašin

Přednáška o Jeronýmu Pražském

ThDr. Martin Chadima Th.D.: Jeroným Pražský – buřič a provokatér

 

ThDr. Martin Chadima, Th.D. ve své knize představuje další z významných postav naší historie – Jeronýma Pražského. Jeho život, odkaz i dobové historické, křesťanské a filozofické nasměrování. Podle Martina Chadimy je tato postava českých dějin symbolem propojení hluboké křesťanské víry i teologické a filosofické diskuse své doby.

ThDr. Martin Chadima, ThD. je teolog, pedagog, religionista a také milovník historie, který se mj. zabývá postavami období české reformace.

Jeroným_Chadima

Přednáška se bude konat ve středu 20. dubna od 18:00, ve velké modlitebně v prvním patře.