Pozvánka na vzpomínkové setkání 6.července

K přítomným promluví starosta města Michael Forman, bratři faráři Petr Koutský z Horažďovic, Lukáš Bujna ze Sokolova, Martin Chadima z Přelouče, Tomáš Procházka z Klatov a nový horažďovický jáhen Samuel Vašin.

V Husově sboru budou následovat přednášky o Jeronýmu Pražském a M. Janu Husovi. Přednášet budou emeritní děkan Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek a ThDr. Martin Chadima. Po celé odpoledne bude na zahradě probíhat zábavný program pro děti a mládež. Pro všechny bude zajištěno bohaté občerstvení. Celé setkání doprovodí zpěvem Pěvecký spolek Prácheň.

ve spolupráci: CČSH, ŘKC, MĚSTO HORAŽĎOVICE, MĚSTSKÉ MUZEUM HORAŽĎOVICE, PS PRÁCHEŇ

Za CČSH srdečně zve jáhen Samuel Vašin

Nový článek o historii sboru

Na stránce Historie sboru se nyní můžete něco dozvědět o tom, jak náš sbor vznikl…

Krátký výňatek z článku:

Ze zažloutlých stránek staré kroniky se dovíme mnohé o jeho vzniku :

Zdejší náboženská obec byla ustanovena v r. 1924, tehdy ještě bez onoho přívlastku „husitská“. Avšak již před tím, od r. 1921 se hnutí Církve československé na horažďovicku šířilo…

Číst dále