Pastorační dopis a poselství pro rok 2017

Vážené sestry, Vážení bratři,

přeji Vám pokoj do Vašich životů, nechť sestoupí pokoj Pána Ježíše Krista na naše domovy na počátku roku 2017. Nepřestávám se za Vás modlit sestry a bratři. Stejně jako v loňském roce, tak i pro ten letošní je připraveno mnoho novinek, které nám, doufám, obohatí náš společenský život v NO Horažďovice. První důležitá informace se týká  svolání náboženské obce po bohoslužbách 17. března od 15:00, a to ve velké modlitebně NO CČSH Horažďovice. Na shromáždění NO přijede bratr biskup Filip Štojdl, bratr vikář Lukáš Bujna a bratr tajemník Richard Ferčík. Budeme velice rádi, pokud se této akce zúčastníte také. Pokud by se někdo z Vás chtěl podílet na službě či přípravách občerstvení, může mě kontaktovat na tel. 604 644 436. V letošním roce probíhají bohoslužby ve stejných časech (jako v loňském roce), dále dle rozpisu. Čekají nás velikonoční bohoslužby, bohoslužba k výročí M. Jana Husa, dušičkové bohoslužby a vánoční bohoslužby. Velikonoční bohoslužby v Horažďovicích se budou konat dle rozpisu, v Sušici budou bohoslužby probíhat na základě individuální domluvy (rozpis bude na nástěnce NO CČSH Horažďovice, nástěnce v DD Sušice a internetových stránkách Husiti Horažďovice nebo přesněji: http://husitihorazdovice.g6.cz/).

Úřední hodiny jsou stanoveny na pondělí a úterý od 10:00 Do 14:00 není problém přijít v čase otevíracích hodin klubu U Husity nebo se telefonicky individuálně domluvit
na Vámi potřebnou dobu. Věřím, že nalezneme vždy čas pro setkání. Možné je také se setkat v místě Vašeho bydliště.

Klub U Husity je „malou vlaštovkou“ pro lepší komunikaci s mladou generací. Klub je určen pro všechnu mládež od 6 do 20 let, která hledá náplň využití volného času v bezpečném prostředí. Klub bude nadále fungovat tři dny v týdnu, a to v pondělí a úterý od 14:00 do 17:00 a v sobotu od 15:00 do 19:00. Klub U Husity se nachází v přízemí fary, byt číslo 2 po pravé straně.

Biblické hodiny se budou konat pravidelně od 17:00 do 18:00 každou neděli
ve sborovém bytu. Vzhledem k tomu, že v minulém roce se biblické hodiny moc často nekonaly, ukáže až čas, zdali nedojde ke změnám v časech, kdy se budeme scházet. Při změně časů naleznete informace na nástěnce NO CČSH Horažďovice nebo na internetové stránce.

Filmový klub bude novinkou v paletě aktivit našeho sboru, díky propůjčenému dataprojektoru od diecése máme nyní možnost se scházet při promítaní filmů, pro začátek jsme stanovili čas promítání na neděli od 18:30 do 20:00, je ovšem možné, že se v budoucnu přesune filmový klub na úterní večer. Pro aktuální informace prosím kontrolujte nástěnku sboru a internetové stránky.

Srdečně Vás také zveme na připravované přednášky spojené s promítáním v našem sboru. Postupně nás navštíví mnoho zajímavých lidí, z různých oborů, aby nám přiblížili svůj svět. Setkání jsou koncipovány na jedno setkání měsíčně podle možností jednotlivých účastníků, omluvte tedy prosím možnou nepravidelnost. Po každé přednášce bude volný prostor pro diskuzi, spojený s občerstvením.

Dále nás čeká:

28. dubna Přednáška Tomáše Vildeho práce leteckého technika v arabských zemích (jedná se o technika letadel české výroby Albatros L-39 a bitevníku L 159, který navštívil mnoho Afrických zemí včetně Libye a v dubnu se vrátí z Iráku). Přednáška se bude konat od 18:00
ve sborovém bytě.

24. května Komponovaný večer Bedřicha Ludvíka, emeritního dramaturga z ČT. Který je režisérem a scénáristou cyklů: Zpět k pramenům, Paměť stromů, Praha město věží, Dřevo krásných stromů, které znáte právě z vysílání v ČT. Dále je autorem knihy Pohádky pro otce a matky, knih ke zmíněným seriálům, skládá hudbu, texty, zpívá své písně. Jako dramaturg dopomohl ke vzniku řady distribučních filmů, například Kuře melancholik, Máj, Kytice. Přednáška proběhne od 17:00 ve sborovém bytu.

5. červen přednáška kazatelky při Ústřední radě Veroniky Matějkové o Jihokorejské demokratické republice. Sestra pohovoří o krásách přírody, místních poměrech a křesťanské pestrosti obyvatelstva. Přednáška proběhne od 17:00 ve sborovém bytu.

20. června proběhne přednáška od 17:00 ve sborovém bytě na téma Třetí říše a okultismus v podání kazatelky Michaela Noe Švestková.

6. červenec zahradní slavnost s bohoslužbou k připomenutí si památky 602. let upálení M. Jana Husa proběhne od 16:00 na Husově náměstí a ve sboru CČSH v Horažďovicích.
Na začátku budeme konat bohoslužbu a připojí se k nám i zástupci města, ekumeny a Husitské Teologické fakulty Univerzity Karlovy. Budou následovat přednášky bratrů: emeritního děkana Husitské teologické fakulty UK prof. Jana Blahoslava Láška
a Dr. Hrdlička na téma Mistr Jan Hus z pohledu historického.

14. srpen od 17:00 přednáška o cestě po Ukrajině se zaměřením na Černobylskou oblast. Bude přednášet a promítat fotografie Samuel Vašin ve sborovém bytu.

Na závěr Vám Církev děkuje za církevní příspěvky na rok 2017, které jsou stanoveny na pět set korun českých. Samozřejmostí je i možnost doplatit příspěvek za minulé období. Církevní příspěvky můžete poukázat na účet 2700937370 / 2010. Je zde i možnost osobně zaplatit církevní příspěvek v úředních hodinách nebo po bohoslužbách.

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Mt 6:33

S láskou Kristovou,

jáhen Samuel Vašin